Protocol d’actuació.

Consells i directives per a diferents nivells d’assetjament escolar

Els protocols d’actuació oficials s’apliquen quan s’ha produït un cas d’assetjament, són orientatius i no especifiquen ni en temps ni en forma les actuacions necessàries. Són protocols lents i burocràtics la fi principal dels quals és registrar el cas d’assetjament i delimitar responsabilitats.

El nostre punt de vista és que els protocols d’actuació han d’engegar-se també com a prevenció. Nosaltres contemplem el nostre protocol, com una part del Pla Nacional contra l’Assetjament Escolar. Actuant en la sensibilització i en la prevenció, aconseguirem reduir la incidència de l’assetjament escolar.

El nostre protocol està basat en la nostra experiència diària amb les víctimes i les seves famílies. Sota el nostre criteri, el més important és protegir a les víctimes amb urgència, ja que quan es produeix un cas d’assetjament escolar s’està fallant en prevenció i en detecció.

Segueix els nostres nivells clicant en aquest enllaç … Protocol, nivells i públic.